โครงการนำร่องรูปแบบ EIS

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและผู้ศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 7 ส.ค. 2013 โดย ศูนย์ EIS ภาคเหนือ

Advertisements

Posted on March 10, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: